Kierownik Wykonawczy Ds. Rozwoju - Hiszpania

Stanowisko: kierownik wykonawczy ds. rozwoju
Przełożony: dyrektor handlowy
Miejsce pracy: biuro ASK4 w Madrycie
Wynagrodzenie: konkurencyjne (zależne od doświadczenia)

OPIS STANOWISKA

Osoba wyznaczona do tej roli będzie odpowiedzialna za rozszerzenie działalności firmy ASK4 na hiszpańskim rynku zakwaterowania dla studentów.

Trzy główne cele kierownika wykonawczego ds. rozwoju to:

 1. podniesienie rangi firmy ASK4 na rynku hiszpańskim w pozytywny i proaktywny sposób,
 2. identyfikowanie i zdobywanie nowych klientów,
 3. strategiczne zarządzanie relacjami z obecnymi klientami firmy i pogłębianie ich.

Osoba zajmująca to stanowisko będzie podlegać bezpośrednio dyrektorowi handlowemu i współpracować z międzynarodowym opiekunem klientów strategicznych.

GŁÓWNE ZADANIA

 • Wyszukiwanie organizacji i osób prywatnych w ramach identyfikowania potencjalnych nowych klientów.
 • Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w celu nawiązania z nimi relacji i organizowania spotkań.
 • Uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach i imprezach branżowych.
 • Spotykanie się z dotychczasowymi klientami celem podtrzymywania i rozwijania relacji z nimi.
 • Prowadzenie współpracy z dyrektorem handlowym i z międzynarodowym opiekunem klientów strategicznych umożliwiającej pozyskiwanie potencjalnych klientów i zarządzanie nowymi klientami.
 • Przygotowywanie prezentacji, ofert i propozycji.
 • Prowadzenie negocjacji i renegocjacji umów za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.
 • Przekazywanie klientom informacji o nowych usprawnieniach dostępnych w ramach firmowej oferty.
 • Ustalanie celów sprzedażowych i zapewnianie ich realizacji.
 • Prowadzenie współpracy z menedżerem ds. marketingu i komunikacji celem zapewnienia zasobów pozwalających na realizację wszystkich działań związanych z rozwojem działalności firmy w Hiszpanii.

WYMAGANIA

 • Język ojczysty: hiszpański; biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).
 • Dogłębna znajomość sektora zakwaterowania dla studentów w Hiszpanii i Europie oraz panujących w nim aktualnie trendów.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów, wyszukiwaniu informacji i zarządzaniu aktywami.
 • Potwierdzona umiejętność samodzielnej pracy i przejmowania inicjatywy. Praktyczne i optymistyczne podejście do wykonywanych zadań.
 • Determinacja i motywacja oraz zdolność do pracy bez ciągłego nadzoru.
 • Umiejętność strategicznego i taktycznego myślenia wspomagająca rozwój firmy.
 • Świetna organizacja i umiejętność doskonałego zarządzania czasem i priorytetyzacji obowiązków.
 • Umiejętności matematyczne, doskonałe zdolności analityczne i łatwość rozwiązywania problemów.
 • Wiarygodność, wysokie umiejętności w zakresie komunikacji (pisemnej i ustnej).
 • Umiejętności społeczne umożliwiające równoważenie potrzeb wielu interesariuszy.
 • Dbałość o szczegóły, staranne wykonywanie zadań, nawet pod presją.
 • Obsługa komputera na poziomie podstawowym, np. znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz zdolność do szybkiego uczenia się pracy z nowymi systemami.

WYSOCE POŻĄDANE UMIEJĘTNOŚCI LUB DOŚWIADCZENIE

 • Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie wspieranym przez fundusze Private Equity.
 • Hiszpańskie prawo jazdy.
 • Wyższe wykształcenie.
download.png

Aby złożyć wniosek, napisz na adres careers@ask4.com.

ASK4 Limited