Kierownik Wykonawczy Ds. Rozwoju - Niemcy

Stanowisko: kierownik wykonawczy ds. rozwoju
Przełożony: dyrektor handlowy
Miejsce pracy: biuro ASK4 w Berlinie
Wynagrodzenie: konkurencyjne (zależne od doświadczenia)

OPIS STANOWISKA

Osoba wyznaczona do tej roli będzie odpowiedzialna za rozszerzenie działalności firmy ASK4 na niemieckim i innych rynkach zakwaterowania dla studentów.

Trzy główne cele kierownika wykonawczego ds. rozwoju to:

 1. podniesienie rangi firmy ASK4 na rynku niemieckim w pozytywny i proaktywny sposób,
 2. identyfikowanie i zdobywanie nowych klientów,
 3. strategiczne zarządzanie relacjami z obecnymi klientami firmy i pogłębianie ich.

Osoba zajmująca to stanowisko będzie podlegać bezpośrednio dyrektorowi handlowemu i współpracować z międzynarodowym opiekunem klientów strategicznych.

GŁÓWNE ZADANIA

 • Wyszukiwanie organizacji i osób prywatnych w ramach identyfikowania potencjalnych nowych klientów.
 • Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w celu nawiązania z nimi relacji i organizowania spotkań.
 • Uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach i imprezach branżowych.
 • Spotykanie się z dotychczasowymi klientami celem podtrzymywania i rozwijania relacji z nimi.
 • Prowadzenie współpracy z dyrektorem handlowym umożliwiającej pozyskiwanie potencjalnych klientów i zarządzanie nowymi klientami.
 • Przygotowywanie prezentacji, ofert i propozycji.
 • Prowadzenie negocjacji i renegocjacji umów za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.
 • Przekazywanie klientom informacji o nowych usprawnieniach dostępnych w ramach firmowej oferty.
 • Ustalanie celów sprzedażowych i zapewnianie ich realizacji.
 • Prowadzenie współpracy z menedżerem ds. marketingu i komunikacji celem zapewnienia zasobów pozwalających na realizację wszystkich działań związanych z rozwojem działalności firmy w Niemczech.

WYMAGANIA

 • Język ojczysty: niemiecki; biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).
 • Dogłębna znajomość sektora zakwaterowania dla studentów w Niemczech i Europie oraz panujących w nim aktualnie trendów.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów, wyszukiwaniu informacji i zarządzaniu aktywami.
 • Potwierdzona umiejętność samodzielnej pracy i przejmowania inicjatywy. Praktyczne i optymistyczne podejście do wykonywanych zadań.
 • Determinacja i motywacja oraz zdolność do pracy bez ciągłego nadzoru.
 • Umiejętność strategicznego i taktycznego myślenia wspomagająca rozwój firmy.
 • Świetna organizacja i umiejętność doskonałego zarządzania czasem i priorytetyzacji obowiązków.
 • Umiejętności matematyczne, doskonałe zdolności analityczne i łatwość rozwiązywania problemów.
 • Wiarygodność, wysokie umiejętności w zakresie komunikacji (pisemnej i ustnej).
 • Umiejętności społeczne umożliwiające równoważenie potrzeb wielu interesariuszy.
 • Dbałość o szczegóły, staranne wykonywanie zadań, nawet pod presją.
 • Obsługa komputera na poziomie podstawowym, np. znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz zdolność do szybkiego uczenia się pracy z nowymi systemami.

WYSOCE POŻĄDANE UMIEJĘTNOŚCI LUB DOŚWIADCZENIE

 • Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie wspieranym przez fundusze Private Equity.
 • Unijne prawo jazdy.
 • Wyższe wykształcenie.
download.png

Aby złożyć wniosek, napisz na adres careers@ask4.com.

ASK4 Limited