Otwarta sieć usługowa firmy ASK4 pozwala na łatwą integrację inteligentnych technologii i budowanie systemów zarządzania w budynkach z wieloma lokatorami. 

Z uwagi na powszechność inteligentnych urządzeń, systemów i usług polegających na łączności z Internetem ważne jest, aby usługi internetowe w budynkach były w stanie zapewnić bezpieczne funkcjonowanie tych technologii i zagwarantować mieszkańcom wyjątkową swobodę korzystania z Internetu. 

OSN.png

Otwarta sieć usługowa firmy ASK4 pozwala na bezproblemową integrację inteligentnych technologii — takich jak inteligentnych urządzeń i systemów grzewczych, systemów monitoringu i kontroli dostępu do drzwi — wybranych przez zarządców budynków u ich partnerów biznesowych. 

„Inteligentne technologie budowania mogą napędzać skuteczność operacyjną, zwiększyć trwałość i poprawić komfort życia mieszkańców. Obok naszych nagradzanych zarządzanych usług internetowych i najlepszej w swojej klasie obsługi klienta, nasza otwarta sieć usługowa zapewnia też wysoką wydajność i niezawodną łączność potrzebną tym technologiom do działania. Dostarcza też zarządcom zakwaterowania możliwość pracy z preferowanymi partnerami i zajęcie wiodącej pozycji na rynku.” 

Jonathan Burrows, Założyciel i Dyrektor Generalny, ASK4