PRYWATNOŚĆ

W ASK4 poważnie traktujemy Twoją prywatność. Twój adres e-mail będziemy wykorzystywać wyłącznie pod warunkiem, że został nam przekazany przez użytkownika oraz wyłącznie w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawach dotyczących ASK4. Nigdy nie przekażemy go osobom trzecim.

Będziemy zbierać Twoje informacje za każdym razem, kiedy do nas wyślesz e-mail. Możemy także obserwować Twoje kliknięcia podczas poruszania się po naszej stronie internetowej, w celu zwiększenia jej funkcjonalności. Te dane będą wykorzystywane tylko wewnętrznie - nigdy nie będą one udostępniane osobom trzecim. Będziemy wysyłać do ciebie e-maile wyłącznie w sprawach dotyczących ASK4.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Będziemy się starać, aby informacje były aktualne i dokładne, jednakże nie powinieneś opierać się na informacjach dostępnych na stronie internetowej.

Witryna ASK4 zawiera również wiele linków do innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość lub dostępność tych stron.

Na koniec chcemy zwrócić uwagę, że ASK4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za jakiekolwiek poniesione przez użytkownika niniejszej strony straty lub szkody - bezpośrednie, pośrednie lub trwające - z powodu utraty informacji lub w jakikolwiek sposób związane z tą stroną. 


Klienci prywatni, studenci i klienci A4B:

Podobnie jak Ty dbamy o Twoją prywatność, odpowiedni sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo. Niniejsze informacje o ochronie danych wyjaśniają, w jaki sposób, kiedy, gdzie i dlaczego możemy wykorzystać Twoje dane. Zawierają również wskazówki przydatne w przypadku zmiany lub wycofania danych (możliwe w dowolnym momencie).

Dane, które gromadzimy na Twój temat:

Podczas rejestracji lub uruchomienia usługi prosimy o kilka podstawowych informacji o Tobie w celu zapewnienia usług internetowych. Obejmują one imię i nazwisko, lokalizację, numer telefonu oraz adres e-mail, które służą do identyfikacji.

Jak wykorzystujemy informacje na Twój temat:

  • Używamy tych informacji w celu autoryzacji dostępu do naszej sieci.
  • Dzięki nim wysyłamy Ci powiadomienia e-mail, gdy trwają prace konserwacyjne wpływające na działanie usługi. Możemy korzystać z systemu zewnętrznego (Mailjet) w celu przetwarzania tych powiadomień. System Mailjet został oceniony pod kątem ryzyka — jest w pełni zgodny z wymogami RODO.
  • Wykorzystujemy te dane, aby potwierdzić Twoją tożsamość, gdy kontaktujesz się z zespołem ds. wsparcia.
  • Jeśli potwierdziłeś(-aś), że chcesz otrzymywać informacje marketingowe od firmy ASK4, wybierając opcję „Tak”, możemy wykorzystywać te dane w celu przesyłania ofert związanych wyłącznie z usługami ASK4.
  • Jeśli potwierdziłeś(-aś), że chcesz otrzymywać informacje marketingowe od firmy ASK4, wybierając opcję „Tak”, możemy wysłać do Ciebie ankietę w celu udoskonalenia produktów i usług ASK4.
  • Od klientów będących studentami pobieramy opłatę w ramach procesu rejestracji, a płatności są przetwarzane przez firmę Stripe. Firma Stripe ma siedzibę w USA. Została ona oceniona pod kątem ryzyka — zachowuje pełną zgodność z wymogami RODO.
  • Jeśli jesteś klientem prywatnym i skonfigurowałeś(-aś) polecenie zapłaty, Twoje dane zostaną udostępnione firmie Smart Debit. Firma Smart Debit została oceniona pod kątem ryzyka — zachowuje pełną zgodność z wymogami RODO.

Czego nie robimy:

Nie udostępniamy Twoich danych firmom innym niż ASK4 do celów marketingowych.

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia naszej usługi.

Zmiana preferencji dotyczących kontaktu:

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych dalszych informacji tego typu, napisz do nas na adres ASK4 Limited Devon Green House 14 Fitzwilliam Street Sheffield S1 4JL lub użyj funkcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w każdej wysłanej do Ciebie wiadomości.

Jak długo przechowujemy Twoje dane:

Musimy przechowywać Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem, aby zapewnić Ci dostęp do usługi. Będziemy również przechowywać dane przez okres 21 miesięcy od momentu, w którym przestaniesz być naszym klientem. Przez pierwsze 18 miesięcy przechowujemy Twoje dane w celach związanych z audytami finansowymi, identyfikacją powracających klientów oraz analizą produktów i trendów. Przez pozostałe trzy miesiące dane są przechowywane wyłącznie w kopiach zapasowych. Jedyny wyjątek w tym okresie przechowywania stanowią dane dotyczące płatności, które są przechowywane przez okres 7 lat od dokonania płatności. Informacje te zawierają tylko Twoje imię i nazwisko oraz szczegóły transakcji i są przechowywane wyłącznie w celach związanych z audytami finansowymi - info@ask4.com