PRYWATNOŚĆ

W ASK4 poważnie traktujemy Twoją prywatność. Twój adres e-mail będziemy wykorzystywać wyłącznie pod warunkiem, że został nam przekazany przez użytkownika oraz wyłącznie w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawach dotyczących ASK4. Nigdy nie przekażemy go osobom trzecim.

Będziemy zbierać Twoje informacje za każdym razem, kiedy do nas wyślesz e-mail. Możemy także obserwować Twoje kliknięcia podczas poruszania się po naszej stronie internetowej, w celu zwiększenia jej funkcjonalności. Te dane będą wykorzystywane tylko wewnętrznie - nigdy nie będą one udostępniane osobom trzecim. Będziemy wysyłać do ciebie e-maile wyłącznie w sprawach dotyczących ASK4.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Będziemy się starać, aby informacje były aktualne i dokładne, jednakże nie powinieneś opierać się na informacjach dostępnych na stronie internetowej.

Witryna ASK4 zawiera również wiele linków do innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość lub dostępność tych stron.

Na koniec chcemy zwrócić uwagę, że ASK4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za jakiekolwiek poniesione przez użytkownika niniejszej strony straty lub szkody - bezpośrednie, pośrednie lub trwające - z powodu utraty informacji lub w jakikolwiek sposób związane z tą stroną.