Regulamin Strony

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje udostępniane są przez ASK4 i chociaż staramy się, aby informacje były aktualne oraz poprawne, nie możemy zapewnić ani też udzielić jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości lub dostępności strony internetowej lub zawartych w niej informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik. Poleganie przez użytkowników strony na wskazanych informacjach odbywa się więc wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, pośrednie lub bezpośrednie, powstałe w wyniku utraty danych lub utraty korzyści wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony internetowej masz możliwość dostępu za pomocą linków do innych stron internetowych, które nie należą do ASK4. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Umieszczenie na naszej stronie linków do innych stron internetowych nie musi koniecznie oznaczać polecania tych stron czy podzielania opinii na nich przedstawianych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie tej strony internetowej. Jednakże ASK4 nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jej czasową niedostępność z przyczyn technicznych pozostających poza naszą kontrolą.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści na tej stronie, we wszystkich formatach są chronione prawami autorskimi ASK4. Powielanie, wykorzystywanie lub publikowanie treści pochodzących z tej witryny w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody jest zabronione.

Polityka firmy ASK4 dotycząca plików cookie

Sesyjne pliki cookie

Wykorzystanie sesyjnych plików cookie jest niezbędne dla funkcjonowania stron internetowych firmy ASK4 i jako takie jest uważane za niewymagające zgody.

Sesyjne pliki cookie są definiowane jako tymczasowe pliki cookie (pliki cookie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika), które są wykorzystywane do identyfikacji zapytań z jednej sesji internetowej do drugiej. Sesyjny plik cookie zawiera tylko niepowtarzalny identyfikator sesji, nie identyfikator użytkownika. Sesyjny plik cookie umożliwia powiązanie opcji wybranych na jednej stronie z opcjami wybranymi na innych stronach, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich stron internetowych ASK4 (z wyjątkiem stron zawierających wyłącznie treści).

Sesyjne pliki cookie nie gromadzą informacji z komputera użytkownika.

Google Analytics

Witryny internetowe firmy ASK4 korzystają z usługi Google Analytics, która z kolei wykorzystuje pliki cookie. Choć przeprowadzanie analiz nie jest niezbędne do działania strony (zatem wymaga zgody), zapewnia ono firmie ASK4 dane dotyczące rodzajów systemów wykorzystywanych przez naszych użytkowników do przeglądania stron internetowych.

Usługa Analytics nie dostarcza ani nie śledzi danych o użytkowniku, a raczej pozwala na zbieranie informacji o przeglądarce. Przykłady rodzajów gromadzonych danych to platforma (Windows, Mac, Linux itp.), przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome itp.) i rozmiar ekranu.

Dane te pomagają firmie ASK4 w rozwijaniu stron internetowych, a także dostarczają naszemu zespołowi ds. wsparcia technicznego informacji na temat udziału w rynku poszczególnych systemów operacyjnych i przeglądarek.

Jeśli nie chcesz, aby strony internetowe firmy ASK4 korzystały z Google Analytics, możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie, zmieniając ustawienia plików cookie podmiotów zewnętrznych w przeglądarce.

Wtyczki serwisu Facebook i innych serwisów społecznościowych

Wiele stron internetowych ASK4 wykorzystuje serwisy społecznościowe. Integracja z tymi serwisami społecznościowymi odbywa się za pomocą plików cookie.  Pliki cookie są wykorzystywane przez witryny serwisów społecznościowych jako sesyjne pliki cookie, więc jeśli użytkownik jest zalogowany na stronie serwisu społecznościowego, działania podjęte we wtyczce serwisu społecznościowego w serwisie ASK4 są wykorzystywane przez stronę serwisu społecznościowego w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika na stronie serwisu społecznościowego. Możesz uniknąć używania plików cookie, wylogowując się ze wszystkich kont w serwisach społecznościowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego oświadczenia o ochronie prywatności lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z naszym zespołem ds. wsparcia.