REGULAMIN STRONY

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje udostępniane są przez ASK4 i chociaż staramy się, aby informacje były aktualne oraz poprawne, nie możemy zapewnić ani też udzielić jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości lub dostępności strony internetowej lub zawartych w niej informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik. Poleganie przez użytkowników strony na wskazanych informacjach odbywa się więc wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, pośrednie lub bezpośrednie, powstałe w wyniku utraty danych lub utraty korzyści wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony internetowej masz możliwość dostępu za pomocą linków do innych stron internetowych, które nie należą do ASK4. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Umieszczenie na naszej stronie linków do innych stron internetowych nie musi koniecznie oznaczać polecania tych stron czy podzielania opinii na nich przedstawianych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie tej strony internetowej. Jednakże ASK4 nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jej czasową niedostępność z przyczyn technicznych pozostających poza naszą kontrolą.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści na tej stronie, we wszystkich formatach są chronione prawami autorskimi ASK4. Powielanie, wykorzystywanie lub publikowanie treści pochodzących z tej witryny w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody jest zabronione.