2020 w Hamburgu

Wydarzenie „The Class of 2020” odbyło się w kwietniu w Hamburgu i jego celem było przyjrzenie się rewolucji współdzielenia — wspólnego życia, wspólnej pracy i wspólnej nauki.

Read More
ASK4 Limited
Od mieszkań studenckich po współdzielone mieszkania

Jakość oferowana przez PBSA w Wielkiej Brytanii jest teraz wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, a dzisiejsi studenci przyzwyczajają się do wyższych standardów życia, zarówno w pokojach, jak i w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Dla tego pokolenia wspólne mieszkanie to naturalna kontynuacja rozwiązania PBSA.

Read More
ASK4 Limited
2020 w Londynie

Podczas przeprowadzonej w londyńskich biurach Student.com Sesji Regionalnej „2020 UK” skupiono się na roli technologii w zwiększaniu komfortu i integracji życia studenckiego oraz uczynieniu go w większym stopniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Read More
ASK4 Limited