Spotkaj się z nami w lizbonie

shutterstock_86309014+(1).jpg

W dniach 15–16 listopada firma ASK4 zgromadzi setki specjalistów z sektora mieszkalnictwa studenckiego na wydarzeniu „The Class of 2020 Class Conference” w Lizbonie, w Portugalii.

„Class of 2020” jest wiodącą platformą i think-tankiem zajmującym się mieszkalnictwem studenckim w Europie, a „The Class Conference” jest największym dorocznym spotkaniem w Europie dla specjalistów z dziedziny mieszkalnictwa studenckiego i edukacji.

Jako partner w 2020 roku firma ASK4 zapewni łączność Wi-Fi i zorganizuje sesję panelową z udziałem ekspertów. Sesja panelowa będzie dotyczyła badania zleconego przez ASK4 na temat nawyków życiowych związanych z łącznością, postaw i oczekiwań dzisiejszych 14–16-latków z Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na 3000 europejskich nastolatków (po 1000 osób z każdego kraju) stanowią fascynujący obraz tego, jakie oczekiwania dotyczące łączności będą mieli młodzi ludzie, którzy w 2020 roku będą na studiach. Wszystkie wyniki zostaną udostępnione do zabrania podczas konferencji.

Zostało jeszcze dużo czasu, aby zarezerwować loty na tę dwudniową imprezę!

Dowiedz się więcej i zarejestruj się tutaj.

ASK4 Limited