Raport dot. życia w sieci, część 4: Prywatność ma znaczenie

Editorial credit:  / Shutterstock.com

Editorial credit:  / Shutterstock.com

W TEJ SERII POSTÓW NA BLOGU PRZYJRZYMY SIĘ WYNIKOM BADAŃ DOT. ZWYCZAJÓW EUROPEJSKICH 14–16 LATKÓW ZWIĄZANYCH Z ŻYCIEM W SIECI ZLECONYCH PRZEZ ASK4 NA POCZĄTKU 2017 R.

Przedstawimy pięć charakterystycznych cech przyszłych mieszkańców mieszkań studenckich oraz mieszkań budowanych pod wynajem, które są obecnie w planach na rok 2020.

Część 4: Prywatność ma znaczenie. 14–16-latki podejmują działania w celu jej ochrony.

Mogłoby się wydawać, że europejscy nastolatkowie dorastający w otoczeniu komunikacji elektronicznej będą mieć bardziej beztroskie podejście do kwestii ochrony prywatności w sieci. To błędne założenie. Wydaje się, że obycie rodzi obawy. Europejscy nastolatkowie są świadomi kwestii prywatności oraz dbają o nią.

Dwie trzecie przyznaje, że martwi się o swoją prywatność podczas korzystania z urządzeń podłączonych do Internetu. Ponad połowa sądzi, że może być bardzo łatwo śledzona, jeśli korzystają z urządzeń i że w miarę, gdy będą dorastali, w sieci będzie dostępnych zbyt wiele informacji na ich temat.

Prawie wszyscy nastolatkowie podjęli działania w celu ochrony swojej prywatności w sieci, w tym blokowali zaproszenia do kontaktu, zmieniali ustawienia prywatności, regularnie zmieniali hasła i unikali udostępniania danych osobowych. Tak naprawdę tylko 8% nastolatków twierdzi, że nie podjęła aktywnych działań w celu ochrony swoich danych osobowych i tożsamości online.

KIM JESTEM?

Poza stosowaniem większych środków ostrożności europejscy nastolatkowie bardzo często mają też wiele tożsamości online. Oznacza to używanie różnych nazwisk, danych kontaktowych i obrazów dla różnych profili i kont.

Ponad połowa przyznaje się do posiadania co najmniej 2 tożsamości, a jedna czwarta do co najmniej 3 tożsamości.

Główne argumenty za wieloma tożsamościami to możliwość rozdzielenia różnych części swojego życia prywatnego (np. grup znajomych) oraz możliwość chronienia danych osobowych przed hakerami.

Posiadanie większej liczby tożsamości online wydaje się także dawać europejskim nastolatkom poczucie autonomii. Ponad jedna trzecia zadeklarowała, że daje im to większą wolność, podczas gdy jedna czwarta badanych uznaje, że daje im to możliwość mówienia i robienia rzeczy, których nie zrobiliby w „świecie realnym”.

Unikanie kontroli rodzicielskiej to najrzadziej zgłaszana obawa — zaledwie jeden na siedmiu respondentów mówi, że używa wielu tożsamości do ukrywania informacji przed rodzicami.

ŁĄCZA

> Pobierz i przeczytaj pełny Raport dot. życia w sieci tutaj.
> Dowiedz się więcej o jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniu internetowym firmy ASK4 dla budynków z wieloma lokatorami tutaj.

Wszystkie statystyki pochodzą ze zleconego przez firmę ASK4 badania dotyczącego życia w sieci przeprowadzonego przez agencję Red Brick Research wiosną 2017 roku (chyba że określono inaczej). Ankieta została wypełniona przez 3067 14–16 latków we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii.

download.png